Evgeniya Bobkova

Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Spatial Morphology Group

Jane Bobkova är arkitekt inom stadsbyggnad och doktor i forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG).

Hon studerar relationen mellan diversitet och stadens form med målet att identifiera grundläggande rumsliga variabler som bidrar till socio-ekonomisk diversitet. Hon undersöker särskilt konceptet rumslig kapacitet det vill säga hur uppdelning av mark påverkar diversitet.

Projektet har sitt fokus i Göteborg och kommer att utvidgas till en jämförande analys av tre städer i Sverige (Göteborg, Eskilstuna och Stockholm) och tre internationella huvudstäder (Stockholm, London och Amsterdam) som en del av ett pågående större forskningsprojekt - Spatial Morphology Lab. Konceptet rumslig kapacitet kommer här att bidra till den kvantitativa och kvalitativa klassificeringen av urbana miljöer.

Sidansvarig Publicerad: fr 07 aug 2020.