Eva Wirström

Avdelningschef och Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala Rymdobservatorium

Eva Wirström är Docent och Avdelningschef för avdelningen Onsala Rymdobservatorium. Hennes forskningsintressen omfattar kemin i de moln av gas och stoft som bildar stjärnor och planetsystem i vår galax, samt kopplingen mellan dessa och uppkomsten av liv - astrokemi och astrobiologi. Som senior forskare är hon en del av det Science team som arbetar med ett av instrumenten som ska skickas till Jupiter med ESA's mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), nämligen Submillimetre Wave Instrument (SWI). SWI kommer att användas för att observera de tunna atmosfärer av vatten som omger Jupiters största månar, vilket relaterar till Evas tidigare arbete med att tolka data från rymdteleskopet Herschel som bland annat observerade vatten-halten i vitt skilda typer av gas i rymden.

Evas forskning finansieras av anslag från Rymdstyrelsen.
​Föreläsare och examinator i Planeternas Fysik (RRY120). 
​För att se vilka projekt Eva Wirström deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 12 nov 2020.