Eva Wendeldahl

Administrativ chef

I rollen som administrativ chef leder jag avdelningen för verksamhetsstöd, en grupp om cirka elva personer som ger kvalificerat stöd till institutionens ledning och avdelningschefer, samt till de avdelningar som arbetar med forskning och undervisning. Vi stödjer verksamheten inom följande områden: ekonomi, kommunikation, studieadministration, diarium, personaladministration, inköp, kontorsstöd, husservice och arbetsmiljö. Den administrativa chefens uppgift är att leda och fördela arbetet inom verksamhetsstödet samt att utveckla det administrativa stödet utifrån verksamhetens behov, skapa och strukturera rutiner för planering och uppföljning, kompetensutveckling med mera. I rollen som administrativ chef ingår arbetsuppgifter som verksamhetsplanering, lokalfrågor, verksamhetsutveckling och miljöcertifiering. Arbetet innebär både operativt och strategiskt arbete i nära samarbete med prefekt och övriga avdelningschefer. Själv anser jag att min största uppgift är att skapa bra förutsättningar för mina medarbetare att utföra sitt arbete samt bidra till en god arbetsmiljö.

• Leder och fördelar arbetet för verksamhetsstödet
• Samordningsansvar för verksamhetsplaneringsarbetet
• Miljöcertifieringsrepresentant
• Avtalssupport
• Personal- och bemanningsfrågor
• IT-beställaransvar
• Lokalplanering och budget

Publicerad: on 19 sep 2018.