Eva Amborg

Tekniklektor i färg och form, Arkitekt SAR/MSA, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Eva Amborg undervisar och har kursansvar framför allt i projekten under de första åren av kandidatprogrammet. Eva ingår även i den konstnärliga undervisningen på utbildningsprogrammen Arkitektur och Arkitektur och teknik under alla tre årskurserna på kandidatprogrammet.
Eva är styrelseledamot i Stiftelsen Svenskt Färgcentrum.
Eva har en bakgrund som arkitekt samt som scenograf på Stadsteatern och Folkteatern i Göteborg.
Hon har även arbetat som lärare på en mängd konstnärliga utbildningar i Göteborg, bl a som huvudlärare på linjen för Inredning och Design vid Art College, Folkuniversitetet.

​Kandidatnivån, projekt samt konstnärlig undervisning på A och AT:

Årskurs 1:
Arkitektur, teori, metod och arbetsfält
Rum och rumskonfigurationer
Rum och människa
Form, färg, arkitektens verktyg
Boendets rum
Att undersöka arkitektur

Årskurs 2:
Konstlab i Arbetets rum
Att undersöka arkitektur
 
Årskurs 3:
Konstlab i Byggnaden som system
Konstlab i Stadsgestaltning
Portfoliosamtal
Att undersöka arkitektur
 

Sidansvarig Publicerad: on 08 nov 2017.