Yasaman Ettefagh

Doktorand, Elektroteknik

Yasaman Ettefagh är doktorand i forskargruppen Kommunikationssystem, där hon arbetar med prof. Durisi inom nätverksarkitektur av massiv MIMO. Hon har både en kandidatexamen och en magisterexamen i elteknik, telekommunikation från Iran. Hennes examensarbete gällde bröstcancerdetektering med maskininlärning och signalbehandlingsteknik.

Sidansvarig Publicerad: må 04 nov 2019.