Siw Eriksson

Doktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Siw är doktorand inom Människa-Teknik-Design. I sin forskning undersöker hon hur man kan skapa förutsättningar för inter/multidisciplinära samarbeten, mer specifikt handlar forskningen om hur användaren kan stödjas i att delta i produktutvecklingsprocessens tidiga faser av medicinteknisk apparatur med metoder så som Co-design. Ett centralt tema i forskningen handlar om hur användarnas specifika kunskap om deras behov och krav på den kommande produkten kan stödjas i att bli synliggjorda och förstådda med hjälp av produktrepresentationer som medierande objekt mellan de olika disciplinerna i Co-design processer.

Hon har sedan tidigare lång industriell erfarenhet, från bland annat bilindustrin, som projektledare i olika internationella FoU-projekt, på både FoU och Design avdelningar.
Siw undervisar i kurser på grundnivå och mastersnivå.

PPU090   Industrial Design Engineering-Theory and Practice
LUP585   Design for Emotional Experience (Chalmers professional for GM)
MMF274 Design and user customization
PPU180   Design for experience

Baserat på hennes textilvetenskapliga utbildning och tidigare erfarenhet av textildesign och dess teknik handleder hon också studenter i projekt där textilier kan ha en betydande roll.

Sidansvarig Publicerad: må 08 okt 2018.