Erik Brynskog

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Erik Brynskog är doktorand vid gruppen för Personskadeprevention inom avdelningen för Fordonssäkerhet. Eriks forskning är inriktad mot datorstödd modellering av människokroppen för att möjliggöra skadeprediktion vid en fordonskollison. Forskningen bedrivs främst genom datorsimuleringar med fordons- och humanmodeller där modellerna kalibreras och valideras mot experimentell data. Målet med forskningen är att producera humanmodeller som kan förutsäga effekten av nya skyddssystem, i termer av sparade liv/minskat lidande, innan systemet är lanserat på marknaden.

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.