Erik Stenborg

Industridoktorand, Elektroteknik

Erik Stenborg är industridoktorand i forskargruppen Signalbehandling och involverad i projektet Vehicle Positioning.
​ 
​ 

Publicerad: ti 16 maj 2017.