Erik Olsson

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Lättviktskonstruktioner

Erik är industridoktorand, anställd av ELU Konsult AB. Som doktorand fokuserar hans arbete på broar i FRP (Fibre Reinforced Polymers). Det har inte byggts några broar i FRP i Sverige och en av de största anledningarna är att det inte finns några beställarkrav eller dimensioneringsregler. Broar i FRP har sin stora fördel i att de är lätta, kan färdigtillverkas i fabrik vilket leder till enklare och snabbare montage samt enklare underhåll. Dessa fördelar är av stort intresse för många aktörer, både för ägare av infrastruktur så som Trafikverket och kommuner men även för industrin där tillverkare av FRP kompositer får nya marknader.

Sidansvarig Publicerad: to 30 aug 2018.