Erica Hörteborn

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Erica Henrysson är civilingenjör inom konstruktion och arkitekt SAR/MSA. Sedan hösten 2016 är hon doktorand och en del av forskargruppen Arkitektur och Teknik. Hennes forskning fokuserar på rörlig arkitektur, med särskilt focus på textil och vind. ”Kan vi, med textil, skapa arkitektur som kan använda och dra nytta av vind?”
Hon jobbar genom ett explorativt och kreativt utforskande av form, material och produktionsmetoder, så väl som med matematiskt skissande, simuleringar och fysiska prototyper.
AFT077 - Form och teknik
TME186 – Strukturmekanik
Matter Space Structure Studio

Sidansvarig Publicerad: on 08 nov 2017.