Emma Olsson Månsson

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Kemisk reaktions- och processteknik

Transportsektorn bidrar stort till klimatkrisen på grund av de fossilbaserade bränslena som tillför växthusgaser i atmosfären. Biobränslen som ersättning till fossilt bränsle lämnar istället ett netto-noll bidrag av växthusgaser till atmosfären. Nuvarande råvara för biobränslen som tex tallolja täcker inte efterfrågan av biobränslen, därför har nästa generations biobränslen utvecklats där andra restprodukter också kan användas. Genom pyrolys kan en stor variation av råvara användas, där ett vanligt problem vid biobränsleframställning är deaktivering av katalysatorer.

Emmas fokus är att undersöka och minimera katalysatordeaktivering. Projektet är inom Kompetenscenter för katalys (KCK) på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 28 maj 2020.