Emke Vrasdonk

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Emke började som doktorand på Milkjösystemanalys sommaren 2015. Hennes forskning handlar om hur förändrad markanvändning påverkar bilogisk mångfald och ekosystem. Emkes arbete fokuserar på att identifiera och utveckla metoder för inkludera indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser och multikriterieanalys - två vanliga verktyg för beslutsstöd i miljörelaterade frågor.

Emke deltar i "Bio-LCA"-projektet "Indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser inom jord- och skogsbruk", i vilket ingår ett tvärvetenskapligt forskarlag från institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde (HIS), Centrum för biologisk mångfald at Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och avdelningarna för Miljösystemanalys och Fysisk resursteori på Chalmers. ​

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.