Emil Adiels

Projektassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, forskargruppen Arkitektur och teknik

Emil är forskningsassistent i forskargruppen arkitektur och teknik och undervisar inom området parametrisk design. Hans forskning fokuserar på gravitationsstrukturer och murverk med avseende på geometri, strukturella verkningssätt och produktionsmetoder. Målsättningen är att stödja den arkitektoniska design processen och fysiska prototypbyggandet genom skapandet av digitala verktyg. Forskningen drivs av matematiska modeller länkat till geometri, produktion och fysikaliska fenomen grundat i materialitet och det konstnärliga sökandet.
​Virtuella verktyg i en materiell kultur - ARK385Digitala verktyg - parametrisk design - ARK695
Materiallaborationer - ARK685

Sidansvarig Publicerad: on 08 nov 2017.