Elise Nordin

Doktorand

Elise är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap och arbetar i fältet precision nutrition i projektet Optimal Diets for Metabotypes (OpDiMet). Hon har genomfört en randomiserad cross-over studie med 110 IBS patienter för att undersöka relationen mellan kost, mikrobiota och IBS. Syftet är att gruppera dem i olika metabotyper, dvs kluster av individer med likartad metabol reglering. Metabotypningen baseras på metabolomik tillsammans med mikrobiota och klinisk data. Forskning tyder på att individer reagerar olika på samma kostintag vilken kan bero på skillnader i biokemi, metabolism, genetik, mikrobiota och livsstil. Möjligheten att på en gruppnivå kunna förutse responsen av olika dieter kan bidra med positiva hälsoeffekter i samhället.

Sidansvarig Publicerad: ti 29 sep 2020.