Elisabeth Eriksson

Bemanningshandläggare/Utbildningsadministratör, Matematiska vetenskaper

Jag har arbetat på Chalmers sedan 1995 och på Matematiska vetenskaper sedan 1997. Mina arbetsuppgifter är bl a: * Assistera vår bemanningsstudierektor -- bokföring av undervisningstimmar -- vikarieärenden -- administration kring timanställda övningsassistenter/labbhandledare -- bemanning tentaronder -- ansvarig för lärarexemplar av kurslitteratur * Administration kring Sommarmatten * Webbsidor, Grundutbildning-Chalmers * Tentamensplanering * Kursenkäter för MV:s GU-kurser * Inrättning av nya examinatorer MV * Canvas * PingPong * GUL * Möbius * Administration kring Skolornas matematiktävling

Personlig hemsida
http://www.math.chalmers.se/~fia/ ​

 

Min fritid upptas av mina fyra husdjur. Joppe (fågel), Vera (katt), Scilla (katt) och Lelle (katt).

"Utan djur skulle världen vara än mindre mänsklig".

Sidansvarig Publicerad: må 20 jul 2020.