Elin Svensson

Doktor, Energi och miljö

Elin Svenssons forskning handlar om effektivisering av industriella energisystem och strategiskt beslutsfattande kopplat till detta.

Forskningen syftar till att öka förståelsen av hur införande av ny teknik och ökad processintegration i industriella processer kan hanteras med avseende på styrbarhet, drifttillgänglighet och möjlighet att anpassa driften till ständiga förändringar i omgivningen.

I sin doktorsavhandling studerade Elin hur ett massabruk på ett energieffektivt och långsiktigt lönsamt sätt kan gå mot att bli ett bioraffinaderi. Där togs hänsyn till osäkerheter i framtida energipriser och utvecklingen av ny teknik.

KVM013 Industrial Energy Systems

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.