Fredrick Ekman

Doktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för Industri- och materialvetenskap

Fredrick Ekman har en MSc från Teknisk Design och doktorerar just nu på Chalmers Högskola. I sitt doktorandprojekt undersöker Fredrick Ekman vilka faktorer som påverkar tilliten till människa-maskin interaktionen (HMI) i självkörande fordon (AD), samt på vilket sätt. Att skapa tillit är en komplex process och dessutom en fundamental del för att skapa acceptans för självkörande fordon. Tillit kan även bidra till att skapa en mer positiv upplevelse för användaren. Syftet doktorandprojektet är att skapa en bättre förståelse om användarens tillit till automatiserade system, med målet att skapa underlag för att assistera HMI designers att skapa en lämplig nivå av tillit för självkörande bilar. Vidare så är visionen att genom detta skapa en säkrare och trevligare upplevelse för användaren. Intervjuer, enkäter och observationer är några exempel på metoder som används i hans projekt för att förstå användares tillit till automatiserade system och fordon.
Creating Appropriate Trust for Autonomous Vehicle Systems: A Framework for HMI Design - CPL Pubid: 225945​

Sidansvarig Publicerad: må 19 feb 2018.