Dragan Sekulic

Doktor

Dragan Sekulic är forskare på avdelningen Vehicle Engineering and Autonomous Systems (VEAS). Hans forskning handlar om fordons rörelse över flytande broar. Broarnas rörelse p.g.a. stark vindar och vågor påverkar fordonens kursstabilitet och därigenom transporteffektiviteten. Forskningen ska definiera gränser för säker användning av broarna, uttryckta i vind/våg-styrka och fordonsparametrar. Projektet är finansierat av norska Statens Vegvesen.

Publicerad: to 06 sep 2018.