Divya Jayasankar

Industridoktorand vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen terahertz- och millimetervågsteknik

Divya Jayasankar föddes i Madurai, Indien 1994. Hon fick en kandidatexamen i elektronik- och kommunikationsteknik 2015 och en M.Sc. examen i trådlös, fotonik och rymdteknik från Chalmers tekniska högskola 2019. Från augusti 2019 började hon arbeta mot sin doktorsexamen som institutsdoktorand anställd vid Sveriges forskningsinstitut, Borås och Chalmers tekniska högskola . Hennes forskningsintressen inkluderar utveckling av terahertz-blandare för framtida rymd-/luftburna instrument och terahertz-metrologi.
​Ericsson research foundation research grant - 2021
This grant supported my visit to the German Aerospace Center, Berlin. I worked with Prof. Heinz-Wilhelm's group on 3.5-THz and 4.7-THz harmonic and fundamental mixer characterisation from June-Jul, 2021. This visit aided in the successful completion of my licentiate thesis as well as publications (IRMMW-THz 2021, IEEE-TST 2021)
European Microwave Association's internship award - 2021
This award supported my internship at the University of Warwick. I worked with Prof. Emma MacPherson's group on in-vivo skin measurements using terahertz time-domain spectroscopy from Feb-Mar,2022. Submitted a preliminary abstract to EuMW-2022.
IEEE MTTs Graduate Fellowship - 2022
To support the development of a 4.7-THz harmonic mixer
The Roger Pollard Student Fellowship in Microwave Measurement - 2022
To support the terahertz metrology project (Waveguide measurements from 1.1-1.5 THz)

Sidansvarig Publicerad: to 21 apr 2022.