Divya Jayasankar

Industridoktorand vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen terahertz- och millimetervågsteknik

Divya Jayasankar är en industriell doktorand vid forskningsinstitut i Sverige, Borås (RISE) och Terahertz och Millimetervåglaboratorium från augusti 2019. Hon avslutade sin magisterexamen i trådlös, fotonik och rymdteknik från Chalmers tekniska universitet i juni, 2019. Hennes forskning fokuserar på utveckling av 3-5 THz Schottky-baserade blandare för frekvensstabilisering av Quantum Cascade Lasers (QCL) och terahertz metrologi.

Publicerad: må 26 okt 2020.