Dinis Soares Reis de Oliveira

Post doc på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Dinis är doktor på Chalmers enhet för Maritim miljövetenskap och arbetar med energieffektivitet och att minska sjöfarts miljöpåverkan genom förbättrad skrovunderhåll på handelsfartyg. Syftet är att demonstrera hållbara antifouling och andra metoder mot marin påväxt för att undvika försämring av bränsleeffektivitet. Ineffektiva skrov och propeller är för närvarande ansvarig för cirka 10% av sjöfarts utsläppen till atmosfären. Resultaten och verktygen utvecklas för rederier och myndigheter.

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.