Dimosthenis Kifokeris

Forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Dimosthenis Kifokeris är forskarassistent på byggproduktion och byggprojektledning. Hans huvudsakliga forskningsintressen rör byggproduktion, byggnadsinformatik (maskinlärande, block-kedjetekning/distribuerade liggare, Sakernas Internet (IoT), och BIM), lean construction, hållbar transformation av platsprocesser, integrerad projektleverans , och byggbarhet. Dimosthenis deltar i nationell och internationell forskning mellan akademin och industrin. Hans tvärvetenskapliga perspektiv inkluderar data science, applicerad statistik, organisationsteori, och strategiskt management. I sin doktorsavhandling visade han hur övervakad och oövervakad maskinlärande kan användas på riskanalyser för att skatta byggbarhet av byggnader och infrastrukturprojekt. Han är för närvarande medlem i bland annat SBU, Lean Forum Bygg, CMB, IABSE, och IALCCE. Han är en aktiv granskare i, vägledande, Construction Management and Economics, the ASCE Journal of Construction Engineering and Management, the ASCE Journal of Infrastructure Systems, the Journal of Information Technology in Construction (ITcon), och Sustainability.

ACEX30 Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

ACE115 Projektledning inom byggsektorn 

BOM025 Effektiva byggproduktionsprocesser 

ACEX20 Examensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 

BOM295 Byggproduktionsledning och logistik 

ACE225 Projektledning inom byggsektorn 

BOM070 Strategiskt management ​ 

Bihandledning av licentiat- och doktorsavhandling

​ORCiD ID: 0000-0003-4186-8730
Scopus ID: 57193665337
Mendeley
Research Gate
Academia Edu
Google Scholar
Publon

Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.