Dimosthenis Kifokeris

Forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Dimosthenis Kifokeris är forskarassistent på avdelningen för construction management på Chalmers. Hans huvudsakliga forskningsintressen rör byggproduktion, byggnadsinformatik (maskinlärande, block-kedjetekning/distribuerade liggare, Sakernas Internet (IoT), och BIM), holistisk byggprojektledning, byggbarhet, och riskanalyser. Dimosthenis deltar i nationell och internationell forskning mellan akademin och industrin. Hans tvärvetenskapliga perspektiv inkluderar data science, applicerad statistik, organisationsteori, och strategiskt management. I sin doktorsavhandling visade han hur övervakad och oövervakad maskinlärande kan användas på riskanalyser för att skatta byggbarhet av byggnader och infrastrukturprojekt.​

​BOM070 Strategiskt Management VT19

BOM025 Effektiva byggproduktionsprocesser VT19 (gästföreläsning)

Bihandledning av examensarbeten inom Design and Construction Project Management (DCPM) och International Project Management (IPM)  

Bihandledning av licentiat- och doktorsavhandling

​ORCiD ID: 0000-0003-4186-8730
Scopus ID: 57193665337
Mendeley
Research Gate
Academia Edu
Google Scholar
Publon

Sidansvarig Publicerad: ti 18 jun 2019.