Dilek Ulutas Duman

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för Construction Management

Dilek är universitetslektor vid avdelningen för Construction Management. Sedan 2012 har hon arbetat inom akademin, bedrivit forskningsprojekt och undervisat i både arkitektur och byggledningskurser. Hennes doktorandforskning koncentrerade sig på att utforska hur historia kan användas som en strategisk resurs för att skapa en identitet på sektorsnivå och hur sådant identitetsarbete förhåller sig till strategiskapande på individnivå. Hon fortsätter att arbeta med tillämpningar av process- och praktikmetoder, narrativ teori och identitetsarbete för att förstå olika aspekter av strategiframställning i den byggda miljösektorn. På senare tid har hon blivit intresserad av att utforska digital transformation och digital disruption som för närvarande formar byggsektorn.
BOM225 - Ekonomi och organisation

ACE115 - Project management in construction

FACE004 - Situating Research: Approaches, Ethics, Collaborations, Writing

Sidansvarig Publicerad: fr 30 dec 2022.