Diana Bernin

Forskarassistent, Kemi och Kemiteknik, Kemiteknik

Diana Bernin är forskarassistent på kemiteknik och dedikerat till att bidra med hennes forskning till omställningen från den fossila till biobaserade världen. Hon fokuserar på att utveckla energisnåla och effektiva processer för att framställa biobaserade kemikalier och drivmedel av restprodukter från till exempel papper och massaindustrin så som lignin och sågspån.

Sidansvarig Publicerad: to 19 dec 2019.