David Steen

Doktor, Elektroteknik

David Steen forskar kring eldistributionsnät där han arbetar för att optimera utnyttjandet av elnätet med hjälp av laststyrning. Han undervisar i kurser rörande elsystem samt förnyelsebara energikällor.
Miljövänliga energikällor

Sidansvarig Publicerad: må 08 maj 2017.