David Pallarès

Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

David Pallarès fokuserar sin forskning på fluidisering, i syfte att utveckla kunskap och verktyg för design, uppskalning och optimering av både etablerade och nyutvecklade processer inom fluidiserad bäddteknik. Hans arbete ägnar särskild uppmärksamhet åt användning av icke-fossila bränslen som biomassa och förnybart avfall.
Han har utvecklat en 3D-modell för CFB-processer (cirkulerande fluidiserad bädd) tillsammans med en industriell partner. Modellen fungerar både som kunskapsförvar och verktyg för att identifiera viktiga kunskapsgap som ska undersökas experimentellt. Experimentellt arbete är en central del av Davids forskningsverksamhet, eftersom det används för utvecklingen av modelleringen (genom riktade experiment) och dess validering.
David Pallarès är sedan 2018 vice-prefekt för forskarutbildning.
​Combustion Engineering
För att se vilka projekt David deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 16 apr 2020.