David Pallarès

Viceprefekt för forskarutbildningen och biträdande professor,
institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik

David Pallarès fokuserar sin forskning på tillämpning av fluidiserad bäddteknik inom energiomvandlingsprocesser med syfte att bidra till hållbarhet och bekämpa klimatförändringar.
Hans arbete nyttjar av att kombinera utvecklingen och valideringen av matematiska modeller för fluidiserade bäddar med experimentell forskning riktad mot avancerad mätning av fluiddynamiken.
David Pallarès är sedan 2018 vice-prefekt för forskarutbildning och sedan 2021 Sveriges representant i International Energy Agency:s arbetsgrupp för omvandling i fluidiserad bädd.
​Combustion Engineering
För att se vilka projekt David deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 14 feb 2022.