David Bolin

Docent, Matematiska vetenskaper

Mina huvudsakliga forskningsområden är spatial statistik, spatio-temporal modellering samt beräkningseffektiva inferensmetoder för analys av stora datamängder.

Publicerad: to 09 jan 2014. Ändrad: fr 26 jan 2018