David Andersson

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

David intresserar sig för frågor kopplade till hållbar konsumtion och hur samhället kan ställas om i en mer hållbar riktning. I sin forskning har han bland annat undersökt vilka faktorer som påverkar hushållens utsläpp av växthusgaser, om det finns en koppling mellan välbefinnande och växthusgasutsläpp.
Forskningen bedrivs delvis inom ramen för Mistra Urban Futures centrum för hållbar stadsutveckling.

David utvecklar också webbtjänsten Svalna som hjälper individer att se växthusgasutsläppen från sin konsumtion. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Göteborgs stad. Han är även en uppskattad föreläsare inom hållbar konsumtion och styrmedel.
​Hållbar utveckling - Kritiska perspektiv & möjliga lösningar – grundnivå
Sustainable development – avancerad nivå
​​För att se vilka projekt David deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Sidansvarig Publicerad: fr 29 jan 2021.