David Andersson

Projektledare, Teknikens ekonomi och organisation

David är projektledare och arbetar med integration av innovationssystemet till utbildningen på Chalmers entreprenörskola - genom kursen Idea Evaluation där innovationssystemsaktörer kan få innovationsidéer utvärderade av tvärdisciplinära masterstudent-team. Han driver även utvecklingen av “Challenge Lab” för att stödja de två drivkrafterna på Chalmers; hållbar utveckling samt innovation och entreprenörskap.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.