David Sands

Professor och avdelningschef, avdelnigen för informationssäkerhet, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: to 03 okt 2013. Ändrad: on 23 aug 2017