David Sands

Professor och avdelningschef, avdelnigen för Informationssäkerhet, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 10 jul 2019.