Daniel Strüber

Universitetslektor på avdelningen för Interaktionsdesign & Software Engineering, Institutionen för data- och informationsteknik.

Sidansvarig Publicerad: to 21 okt 2021.