Daniel Stenholm

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Min forskning är fokuserad på att utveckla metoder och IT-stöd för lean produktutveckling, främst inom kunskapshantering. Resultaten kommer att omfatta metoder för att genomföra och uppehålla kunskapshantering med stöd från utvecklad programvara för checksheets. Utöver kunskapshantering berör jag även områden och verktyg för Puls och visuell planering.

Publicerad: fr 09 jun 2017.