Daniel Svensson

Forskare och lärare på Teknikens ekonomi och organisation / Science, Technology and Society

Daniel Svensson är doktor i historia och är verksam som forskare och lärare vid Science, Technology and Society. Hans forskning rör sig inom fälten vetenskapshistoria, idrottshistoria och miljöhistoria. Svensson har bland annat intresserat sig för vetenskapliggörandet av träning i konditionsidrotter och möten mellan olika kunskapstraditioner.

Han har också skrivit om skiftande idéer om landskap, kulturarv och rörelse under de senaste 200 åren. Relationer mellan markanvändning, rörelse och landskap är viktiga inslag. Forskningen om landskapets kulturarv knyter an till frågor om hållbar utveckling och vetenskapens roll i denna.
​Ingenjören och samhället (TEK390), Teknikhistoria (CTE031)
Att lära sig träna: Riksidrottsgymnasiernas roll i längdskidåkningens träningsutveckling (Centrum för idrottsforskning, 2018-2021).

Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning (Riksantikvarieämbetet, 2017-2019).

I fäders spår? De första Riksidrottsgymnasiernas etablering, placering och tidiga utveckling (Centrum för idrottsforskning, 2017).

Vägar till mångfunktionella landskap: En pilotmodell i Jämtlandsfjällen (Naturvårdsverket, 2016-2017).

Mistra Arctic Sustainable Development (Mistra, 2014-2018).

”Rationell träning”. Vetenskapliggörandet av träning för längdskidåkning (Centrum för idrottsforskning, 2012-2015).

Fjällens rörelsearv: Diskreta monument i hållbar fjällutveckling (Riksantikvarieämbetet/Naturvårdsverket, 2014).​
Earlier academic publications

Svensson, Daniel (2016). Scientizing performance in endurance sports: The emergence of ‘rational training’ in cross-country skiing, 1930-1980. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. Dissertation

Svensson, Daniel (2016). ‘Technologies of Sportification – Practice, Theory and Co-Production of Training Knowledge in Cross-Country Skiing Since the 1950s’ in European Studies in Sports History (ESSH), vol. 9, 2016 (in press).

Svensson, D., Sörlin, S. & Wormbs, N. (2016). ‘The movement heritage – scale, place, and pathscapes in Anthropocene tourism’ in Gren, Martin and Huijbens, Edward (eds.), Tourism and the Anthropocene, London: Routledge, pp. 131-151.

Svensson, D. & Sörlin, S. (2015). ‘Science, sport and environment: the development of high-altitude training methods after 1945’, French title ‘Science, Sport et Environnement : le développement des techniques d’entraînement en altitude depuis 1945’ in Quin, Grégory and Bohuon, Anaïs (eds.), Les Liaisons Dangereuses de la Médicine et du Sport. Paris: Éditions Glyphe, pp. 195-214.

Svensson, Daniel (2014). ‘Changing tracks? The battle between natural and scientific training in Swedish cross-country skiing, 1948-1972.’, in Idrott, historia och samhälle, vol. 33, pp. 12-41 (2014: Svenska idrottshistoriska föreningen).

Svensson, Daniel (2014). ‘I fäders spår? Längdskidåkningens landskap som kulturarv’ in RIG - kulturhistorisk tidskrift, vol. 96, nr. 4, pp. 193-212.

Svensson, Daniel (2013). ‘How Much Sport is there in Sport Physiology? Practice and Ideas in the Stockholm School of Physiology at GCI, 1941–1969’ in The International Journal of the History of Sport, 30:8, pp. 892-913.

Svensson, Daniel & Sörlin, Sverker (2013). ’Rationell träning: GCI:s fysiologiska forskning i möte med samhälle och idrott’ i Bolling Hans och Yttergren, Leif (red.) 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013 (2013, Gymnastik- och idrottshögskolan), pp. 187-217.

Academic reviews
Svensson, D. (2017). Review of Routledge International Handbook of Outdoor Studies (Barbara Humberstone, Heather Prince & Karla A. Henderson, eds., Routledge, 2016), reviewed in Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, 2017.

Svensson, D. (2017). Review of Utafor sporet: Idrett, identiteter og regionalisme i nord (Helge Chr. Pedersen and Eivind Å. Skille, eds., Oplandske Bokforlag, 2016), reviewed in Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, 2017.

Svensson, D. (2016). Review of License to Jump! A Story of Women’s Ski Jumping (Marit Stub Nybelius and Annette R. Hofmann, eds., Beijbom Books, 2015), reviewed in Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, 2016.

Svensson, D. (2014). Review of Stadion and Zinkensdamm: Stockholms Sporting Public During Two Centuries (Mats Hellspong, Stockholmia förlag, 2013) reviewed in Ethnologica Scandinavica, 2014, pp. 168-169.

Other publications (in selection)
Svensson, D., & Oppenheim, F. (2016). ’Göteborgska gjorde första målet för pionjärerna’, in Idrottsarvet 2016. Göteborg: Idrottsmuseet, p. 88-95.

Svensson, D., & Oppenheim, F. (2015). Etta på bollen. Historien om Öxabäcks damlag (2015, Oppenheim).

Svensson, D. (2015). ’När träningen blev rationell’ in Vasalöparen, 2015, no. 3, pp. 46-48. Mora: Vasaloppet Marknads AB.

Svensson, D., & Sörlin, S. (2015). ’Skidåkare med känsla för det rationella’ in Svensk Idrottsforskning, 24:1, pp. 18-23. Stockholm: Centrum för Idrottsforskning.

Svensson, D. (2014). ’Kriserna driver på idrottens utveckling’ in Svenska Dagbladet, 2014-03-01. Full text: http://www.svd.se/kultur/understrecket/kriserna-driver-pa-idrottens-utveckling_3318472.svd.

Svensson, D. (2014). ’Rationell träning: Vetenskapliggörandet av träning för längdskidåkning’ in SVIF-nytt, 2/2014, pp. 6-7 (2014: Svenska idrottshistoriska föreningen).

Svensson, D. (2014). ’Go’ känsla i fädrens spår?’ in Tidningen Utemiljö 7/2014, pp. 40-41. (2014: Marietorp Förlag).

Svensson, D. (2013). ’Per-Olof Åstrand: Fysiologen som förändrade träningen’ in Svensk Idrottsforskning 1/2013, pp. 6-10 (2013: Centrum för Idrottsforskning).

Svensson, D. & Oppenheim, F. (2011). Finn Forest encounters: Forest Finn attractions in Central Scandinavia (2011, Värmlands Museum).

Svensson, D. (2010). Kampen i landskapet. Om landskapssynen i Anton Santessons skrifter (2010, Göteborgs universitet).

Svensson, D. (2008). En annan verklighet. Landskapssyn i Dag Hammarskjölds texter om fjällen (2008, Göteborgs universitet).


Publicerad: fr 10 feb 2017. Ändrad: on 06 feb 2019