Dan Paulin

Universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation

Jag är universitetslektor vid avdelningen Supply and Operations Management. Min forskning ligger inom områdena Knowledge Management och Organizational Learning. Inom dessa områden, fokuserar jag på:

• Kunskapsspridning i multinationella företag
• Knowledge management i internationella produktionsnätverk

Forskningen är, och har varit kopplad till ett antal tillverkningsföretag t ex Volvo Personvagnar, SKF, Ericsson, SAAB och IKEA.

Inom utbildning är jag examinator för följande fyra kurser:
TEK265 Affärsdriven produktutveckling
TEK330 Arbetsorganisation
TEK371 Projektledning
LMU450 Ekonomi & organisation

Vidare är jag involverad i ett flertal andra kurser inom Operations Management respektive marknadsföring.

Jag är även inspektor för Chalmers Studentkår, samt för Teknologsektionen Industriell Ekonomi
TEK265 Affärsdriven produktutveckling (TIDSL-3)
TEK330 Arbetsorganisation (TIEPL-1)
TEK371 Projektledning (TIEPL-2)
LMU450 Ekonomi & organisation (TIELL-3)

Manchester Business School, Norges Handelshögskola (NHH), Chalmers styrkeområde Produktion

Profilområden Operations Management respektive Innovation och Entreprenörskap vid Teknikens ekonomi och organisation
Utvalda projekt
​Proinspektor för Chalmers Studentkår

Sidansvarig Publicerad: on 16 jan 2019.