Martin Dahl

Doktorand, Elektroteknik

Martin Dahl är doktorand i forskargruppen Automation. Under handledning av Petter Falkman kommer han att medverka i ett projekt inom virtuell beredning av tillverkningsstationer. Ett forskningsområde kommer att vara generering av styrningslogik som garanterar att stationen får ett korrekt beteende.

Publicerad: on 24 maj 2017.