Dag Henrik Bergsjö

Biträdande professor på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Jag forskar inom området Lean produktutveckling, systems engineering och plattforma utveckling (teknik-, produkt-och produktionsplattformar).

Jag arbetar aktivt med att utveckla forskningsområdet Plattformsbaserad produktutveckling.

Jag är också intresserad av kombinationen lean produktutveckling och produktdata hantering (PDM / PLM). I synnerhet är verktyg för Lean-produktutveckling som Puls, visuell planering och checksheets av intresse.

​Follow our project blog at:
http://www.projectvisit.org

 

Sidansvarig Publicerad: ti 22 feb 2022.