Daniel Corin Stig

Doktorand Produktutveckling, Produkt- och produktionsutveckling

Daniel är doktorand vid Avdelningen för Produkt- och produktionsutveckling och fokuserar i sin forkning på ledning av teknologiutveckling. Målet är att hjälpa företag bli effektivare vid återanvändning av teknologier i flera produkter genom att tillämpa strategier för kunskapshantering och plattformstänkande.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.