Antonio Cobaleda Cordero

Doktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Antonio är en designingenjör från Spanien, med ett starkt intresse för produktdesign och utveckling, men också användarens upplevelse av produkten. Hans forskning fokuserar på relationen mellan design av kontorslandskap (t ex rumsliga särdrag, layout, funktioner, artefakter och miljöförhållanden) och medarbetarnas välbefinnande.
Seminarier och workshops i Visual Brand Identity and Product Design, Design for Sustainable Behaviour, Design for Experience. Handledning av masterstudenter i kursprojekt och masterprojekt.
Cobaleda Cordero, A., Rahe, U., Wallbaum, H., Jin, Q., Forooraghi, M. (2017). “Smart and Sustainable Offices (SSO): Showcasing a holistic approach to realise the next generation offices”. Informes de la Construcción, 69(548): e221, doi: http://dx.doi.org/10.3989/id.55278.

Cobaleda, A. and Babapour, M. (2017). "Discrepancies between intended and actual use in Activity-based Flexible Offices - A literature review". NES 2017. Joy at work. 20-23 August 2017. Lund University, Lund. Sweden.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 mar 2019.