Lin Chen

Post doc, Kemisk fysik, Institutionen för fysik
Kompetenscentrum Katalys

Lin Chen är doktorand i kemisk fysik gruppen. Hennes Projektets mål är att minska NOx till N2 i syreöverskott under fordons efterbehandling av avgaserna. På detta sätt kommer motorn företrädesvis drivas i syreöverskott att vara bränslesnåla eftersom det är det sätt att minska mängden CO2 som släpps ut per körd kilometer. Genom att använda teoretiska beräkningar och utbyta idéer med experimentella grupper, hon strävar efter att undersöka jonutbytta zeoliter för NH3-SCR ansökningar enligt den lämpligaste skick.

Sidansvarig Publicerad: on 03 feb 2021.