Claes Strannegård

Biträdande professor, avdelningen för Data Science och AI, och viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och samverkan vid Institutionen för data- och informationsteknik.

Mitt forskningsintresse är kognitionsvetenskap och särskilt generell intelligens. Jag har forskat inom matematisk logik, kognitiv psykologi och generell AI. Under flera år har mitt mål med forskningen varit att utveckla system med grundläggande former av generell intelligens. Jag har varit med och startat fem spinoff-företag baserade på forskning från Chalmers och Göteborgs universitet och har arbetat med dessa företag under många år.

Publicerad: ti 15 jan 2019.