Claes Alén

Biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Geoteknik

Claes Alén är biträdande professor på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik. Han forskar inom jordars tekniska egenskaper med tillämpningar. Forskningen är viktig för den långsiktiga samhällutbyggnaden av hus, vägar och infrastruktur. Riksanalys utgör härvid en viktig del. Claes sammarbetar med bland annat Statens geotekniska institut och Trafikverket. Claes är medlem i såväl Västlänkens som Marieholmsförbindelsens expertråd. Claes undervisar i kurser inom geoteknik, grundläggning, modellering och riskanalys samt med handledning av examens- och kandidatarbeten.
​Geoteknik LBT 121
Geoteknik VGG 022
Modeling and problem solving in civil engineering BOM 035
Geotechnics BOM 045
Infrastructural geo engineering
BMT 041
Risk assessment and decision support in engineering BOM 125 

​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.