Christina Haglund

Administrativ chef vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Christina Haglund är administrativ chef vid Institutionen för industri- och materialvetenskap.
Christina Haglunds uppdrag som administrativ chef är att leda och samordna den administrativa verksamheten vid institutionen, så som studieadministration, ekonomiadministration, information och kommunikation, infrastruktur och miljöfrågor.
I rollen ingår även att vara ett strategiskt stöd till prefekten i frågor rörande planering och uppföljning av verksamheten samt medverka i utvecklingen av hela Chalmers administrativa verksamhet.

Christina har flera uppdrag inom Chalmers:

  • SO-ekonom för Styrkeområdet Produktion.
  • Ekonom för Wingquist Laboratory, VINN Excellence Centre of Virtual Product Realization.
  • Samordnar Chalmers Administrativa chefsgruppens möten tillsammans med Hans Alfredson, administrativ chef för AoS.
  • Är miljöcertifieringsrepresentant

Sidansvarig Publicerad: to 22 jun 2017.