Christian Colldén

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Christian Colldén är läkare och psykiater med lång erfarenhet som chef inom sjukvården. Han har parallellt med sin forskning haft flera chefsuppdrag inom psykosvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och arbetat med digitalisering på övergripande sjukhusnivå. Idag är han utvecklingschef för Närhälsan. Christians forskning handlar om hur hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet kan förbättras med hjälp av nya affärsmodeller, digitalisering, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och managementinnovationer.

Sidansvarig Publicerad: ti 27 sep 2022.