Christer Borell

Professor emeritus, Matematiska vetenskaper

Under mina 48 år som lärare vid olika universitet och högskolor har jag varit föreläsare på ett stort antal kurser på olika nivåer. Sedan 1997 har flertalet av dessa varit inom finansiell matematik. Min forskning har alltid motiverats av olika problem inom konvex geometri ofta i oändligt många rumsdimensioner.
My most frequent citations according to MathSciNet
1970-1979: The Brunn-Minkowski inequality in Gauss space. Invent.Math 30 (1975), 207-216
1980-1989: Capacitary inequalities of the Brunn-Minkowski type. Math. Ann 263 (1983), 179-184
1990-1999: Geometric inequalities in option pricing. Convex geometric analysis (Berkeley, CA, 1996), 29-51, Math. Sci. Res. Inst. Publ., 34, Cambridge Univ. Press 1999
2000-2009: Diffusion equations and geometric inequalities. Potential Anal. 12 (2000), 49-71

The final solution of my favourite problem
Inequalities of the Brunn-Minkowski type for for Gaussian measures. Probab. Theory Related Fields 140 (2008), 195-205

Sidansvarig Publicerad: må 22 jun 2020.