Changfu Zou

Forskarassistent, Elektroteknik

Changfu Zou är Forskarassistent i den automatiska kontrollforskningsgruppen. Hans forskningsintressen omfattar modellering och kontroll av energilagringssystem och eltransport, för att förbättra effektiviteten, säkerheten och hållbarheten. Han är för närvarande involverad i flera forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Vinnova, EU Horizon 2020, Mistra Innovation, etc. Hans arbete är i nära samarbete med industrin som Volvo Cars, Volvo AB och Scania AB.

Dr Zou var postdoktor i samma forskargrupp på Chalmers och gästforskare vid University of California, Berkeley, USA. Han erhöll B.E. examen i fordonsteknik från Beijing Institute of Technology, Kina, och doktorsexamen i automatisering och kontrollteknik från University of Melbourne, Australien.

​​Mer information finns på ​https://sites.google.com/view/changfu​​

Sidansvarig Publicerad: to 18 feb 2021.