Cedrik Sjöblom

Projektassistent på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Cedrik är utbildad inom Design och Produktutveckling vid Chalmers och arbetar sedan 2019 med EU-projektet MeBeSafe, som avser förbättra människors trafikbeteende. Han arbetar dels med att genomföra användarstudier och dels med att kommunicera projektets framsteg till allmänheten. Målsättningen är att genom olika icke-tvingande trafiklösningar (”nudges”) minska antalet dödsfall och skador i trafiken. Vid sidan om detta är Cedrik synnerligen intresserad av användarstudier, särskilt relaterade till pedagogik, tillgänglighet och egenmakt.

Sidansvarig Publicerad: må 14 okt 2019.