Cecilia Granell

Dataspceialist vid enheten för forskarstöd, bibliometri och ranking/Vetenskapens kommunikation och lärande

Cecilia är dataspecialist på avdelningen forskarstöd, bibliometri coh ranking på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande. Hon jobbar med datakvalitet i forskningsportalen research.chalmers.se och andra system för bibliometriska beräkningar. Hon tar även fram och rapporterar Chalmersdata till rankingsinstitut.

Sidansvarig Publicerad: on 29 apr 2020.