Cecilia Geijer

Forskarassistent,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik

Dr. Cecilia Geijer arbetar som forskarassistent på avdelningen för Industriell Bioteknik. Hennes forskningsfokus är utveckla jäststammar som effektivt kan jäsa allt socker i lignocellulosa till hållbara biobränslen och biokemikalier i ett framtida bioraffinaderi. För att förstå hur jäst bäst tar upp och metaboliserar olika sockerarter arbetar hon både med industriella stammar av modellorganismen S. cerevisiae liksom icke-konventionella jästarter med intressanta bioteknologiska egenskaper.

Sidansvarig Publicerad: to 10 okt 2019.