Cecilia Berlin

Docent på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Cecilia Berlin är docent på avdelningen för Design & Human Factors, där hennes forskning fokuserar på ergonomi i bred bemärkelse samt hur mänskliga förmågor och begränsningar samspelar med de förutsättningar som ges av den designade (medvetet utformade) arbetsmiljön. Forskningen syftar till parallellt ökande av mänskligt välbefinnande och systemprestanda i olika yrken, i synnerhet tillverkande industri och produktion. Hennes forskning syftar till att bidra till god arbetshälsa i ett preventivt (med avseende på skador, obehag och nedsatt prestation) och salutogent perspektiv.

Ergonomi är en stark möjliggörare för framtidens välmående arbetssystem, som bör präglas av god ergonomi, produktivitet, säkerhet, komfort och attraktivitet. Cecilias forskning har genom åren spänt över social hållbarhet, globala utmaningar, ergonomins ekonomiska effekter och betydelsen av lyckad samverkan mellan olika aktörer vid arbetsplatsdesign. Målet med forskningen är att öka kunskapen om hur framtidens socialt hållbara arbetsplatser och arbete ska utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för mänskliga förmågor.

Cecilia undervisar i ergonomi-, etik- och forskningsmetodikrelaterade moment i ett flertal kurser på Chalmers och blir flitigt anlitad som talare för industri, myndigheter och allmänhet både inrikes och internationellt, samt som föreläsare på andra lärosäten i Sverige.
Examinator i kurserna:
IMS040, Ergonomi
MPP027, Production Ergonomics and Work Design

Undervisar i kurserna:
PPU215, Research Methodology in Production Projects
LMU055, Människa - Teknik
MMT010, Ergonomi
IMS035, Projekt i Teknisk Design
PPU061, Människa-Maskinsystem
IMSX15, Kandidatarbete Teknisk Design
FPPU025, Systemteori MTD
FPPU015, Vetenskaplig metod MTD

Sidansvarig Publicerad: må 21 mar 2022.