Casper Wickman

Forskare på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Casper Wickman är del av forskargruppen Geometry assurance & robust design på Institutionen för industri- och materialvetenskap. Casper Wickman leder det aktiva forskingsorådet Perceived Quality (PQ) tillsammans med Rikard Söderberg. Det aktiva forskningsområdet PQ är del av Chalmers styrkeområde Produktion. PQ är en produktegenskaps som inkluderar flera andra delområden som till exempel materialkvalitet, geometrikvalitet, soliditet, yt- och lackfinish, men också andra områden som är relaterade till funktion som till exempel ergonomi, vilket har en påverkan på hur en kund upplever kvalitet. Målet för forskningen är att förstå och kontrollera samt möjliggöra utvärdering av de mekanismer som utgör basen för att på ett hållbart sätt utveckla produkter med hög upplevd kvalitet. Detta inkluderar skapandet av kunskap för att förstå hur en produkt bör konfigureras, konstrueras och balanseras för att optimera upplevelsen för en kund. Det aktiva forskningsområdet är uppdelat på tre delområden. Det första handlar om att utveckla verktyg, metoder och processer för att utvärdera och verifiera PQ relaterade aspekter på en produkt. Det andra området syftar till att minimera skillnaden i upplevelse mellan virtuella och fysiska utvärderingar. Denna del av forskningen undersöker de mekanismer som styr möjligheten att verifiera PQ utan någon diskrepans till fysisk verifiering. Slutligen så innehåller det aktiva orådet forskning relaterat till kundvärden och kravsättning relaterat till PQ. Forskningen inom området har ett starkt fokus på fordonsindustrin.

Casper Wickman har även en position som Teknisk ledare inom avdelningen Craftsmanship and Ergonomics Centre på Volvo Cars. Hans ansvar på Volvo Cars motsvarar det enligt definitionen av PQ på Chalmers. Forskningen inom det aktiva forskningsorådet är väl förankrat med behoven inom fordonsindustrin och det större delen av forskningen implementeras och genomförs i sammarbetet med industrin. Casper Wickman är även temaledare för Perceived Quality inom VINNEX fas III inom Wingquist Laboratoriet. Forskningen genomför i sammarbete med både Volvo Cars och Volvo Trucks.
Casper Wickman är starkt involverad i utvecklingen av egenskapsorådet Perceived Quality på både Chalmers och Volvo Cars och han är övertygad om att en kombinerad forskartjänst mellan akademi och industri är en framgångsrik förening.
​Styrkeområde Produktion
Squeak & Rattle Competence Arena

Sidansvarig Publicerad: må 07 okt 2019.