Caroline Ingelhammar

Universitetslektor/Avdelningschef, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction management

Caroline Ingelhammar är avdelningschef och universitetslektor vid avdelningen för construction management på Chalmers. Arbetar för och har stort intresse för nya pedagogiska lärandemetoder samt ökat inslag av arbetsintegrerat lärande i undervisningen.
Lärarrepresentant i Chalmers anställningskommitté, AK.
Undervisar i ledarskapskurser med syfte att fördjupa studenternas kunskaper om och förmåga att generellt leda personer och grupper, såväl klassrumsledarskap som ledarskap i näringslivet. Studenterna tränas i att analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur inom organisationer så att alla medarbetare/elever kan närma sig sin fulla potential. Vikten att också förhålla sig till sin ledarroll med avseende på jämställdhet, genus, jämlikhet, mångfald och normkritik.
CIU226 - Leda individ och grupp
BOM380 – Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering
BOM260 – Ledarskap​

​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: må 25 nov 2019.